bê tông nhựa nóng , be tong nhua nong , xay nha dan dung , xây nhà dân dụng , cơ khi xây dụng , co khi xay dung , xây dựng nhà xưởng , xay dung nha xuong , xay dung nha kho , xây dựng nhà kho , CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HUY DUƠNG

bê tông nhựa nóng , be tong nhua nong , xay nha dan dung , xây nhà dân dụng , cơ khi xây dụng , co khi xay dung , xây dựng nhà xưởng , xay dung nha xuong , xay dung nha kho , xây dựng nhà kho , CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HUY DUƠNG

bê tông nhựa nóng , be tong nhua nong , xay nha dan dung , xây nhà dân dụng , cơ khi xây dụng , co khi xay dung , xây dựng nhà xưởng , xay dung nha xuong , xay dung nha kho , xây dựng nhà kho , CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HUY DUƠNG

Tuyển dụng

TUYỂN KẾ TOÁN TẠI BIÊN HÒA

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Chuẩn bị và soạn thảo chứng từ đầy đủ, kịp thời, - Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp, - Kiểm tra sự...

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phụ trách triển khai thi công, quản lý thi công và giám sát thi công hạng mục / khu vực được giao - Đảm bảo khu vực / hạng mục phụ trách...

Gọi điện SMS Chỉ Đường